Afstudeerproject
Academie van Bouwkunst A'dam

Centrum voor Onderwijs en Ontmoeting
bredeschool

Onderzoeksvragen:
Hoe kun je een grootschalig programma inpassen in een kleinschalige omgeving?
Hoe maak je publieke en private circuits zichtbaar?
Hoe biedt je de belangrijkste gebruikers, kinderen van 0 tot 12 jaar, een veilige, geborgen, uitdagende en vooral ook inspirerende omgeving?

Stedenbouwkundig uitgangspunt:
bestaande kwaliteit van de locatie handhaven.

Architectonische thema's:
- herkenbaarheid private en publieke functies.
- sterke relatie binnen buiten

Er wordt een nieuwe kwaliteit in de vorm van een bijzonder schoolgebouw aan de plek toegevoegd.
De publieke functies bevinden zich op maaiveld en presenteren zich aan voorbijganger en buurt. De volumes staan verspreid over de locatie en laten zo ruimte voor belangrijke zichtlijnen vrij. De essentie van de locatie wordt hierdoor versterkt.
Private functies bevinden zich beneden maaiveld. Deze situering geeft eigen, geborgen, afwisselende en uitdagende wereld voor de kinderen van zowel kinderopvang als basisschool. Het spel tussen binnen en buiten is goed voelbaar.

Het programma bestaat uit:
2 basisscholen, peuterspeelzaal, kinderdagverbliljf, jeugdbibliotheek, sportvoorziening, buitenschoolse opvang en GGD.

meer...